Postup ladění propelleru

Pro optimální výkon je důležité aby Váš motor pracoval v takovém rozmezí otáček, jaké doporučuje výrobce.

Zjistěte oblast výrobcem doporučovaných otáček motoru.

Tabulka otáček pro nejpoužívanější motory

Můžete také zjistit otáčky v návodu k motoru nebo u dealera.

Test na maximální otáčky.

Pomocí stávajícího propelleru proveďte zkušební jízdu pro zjištění maximálních otáček motoru a rychlost lodi. Měňte úhel záběru ( trim ) pro dosažení maximálního výkonu.

Otáčky nižší než doporučené

Jsou- li otáčky při plném zatížení motoru pod doporučeným rozsahem, nainstalujte propeller s nejbližším nižším stoupáním pro zvýšení otáček při plném zatížení motoru. Znovu vyzkoušejte otáčky při plném zatížení motoru.

Otáčky vyšší než doporučené

Jsou- li otáčky při plném zatížení motoru nad doporučeným rozsahem, nebo na jeho horní hranici, nainstalujte propeller s nebližším vyšším stoupáním pro snížení otáček při plném zatížení motoru. Znovu vyzkoušejte otáčky při plném zatížení motoru.

Vliv stoupání propelleru na otáčky

Změnou stoupání propelleru lze zvýšit nebo snížit otáčky a dostat je do doporučeného rozsahu. Zvětšení stoupání propelleru o 2″ např z 21″ na 23″ typicky vede ke snížení o zhruba 300-400 otáček.

Základní pojmy při značení propelleru:

DIAMETER ( průměr )

Průměr je dvojnásobek vzdálenosti od středu náboje ke špičce listu. Může být též chápán jako rozměr napříč kružnicí, kterou opíše propeller při rotaci . Je to první číslo, které je uvedeno v popisu lodního šroubu. Udává se zpravidla v palcích ( 25,4mm ).

PITCH ( stoupání )

Stoupání je definováno jako teoretický posun propelleru během jedné otáčky – za předpokladu, že není „prokluz“ mezi listem propelleru a vodou U většiny lodí se „prokluz“ vyskytuje, a proto posun lodě je menší než stoupání. Stoupání je druhé číslo uvedené v popisu propelleru. Udává se v palcích ( 25,4mm )

BLADES ( listy )

3 nebo 4 listy?

3 – listé propellery. Tyto propellery mají dobrou akceleraci a vysokou účinnost při vysoké rychlosti.

4 – listé propellery. Ve srovnání se 3 – listými mají lepší výkon při
akceleraci, menší vibrace při vysokých rychlostech ale také nižší účinnost při max. otáčkách.

ROTATION ( smysl otáčení )

Směr otáčení propelleru při pohledu na loď směrem ze zádě na příď ( ze zadu ). Propeller otáčející se ve směru hodinových ručiček je pravotočivý ( RH ) a obráceně levotočivý ( LH ). Směr otáček propelleru se posuzuje při zařazeném převodu “ vpřed „.

CUPPING

Velké množství současných propellerů včleňuje obrácený oblouk na zadní ( odtokovou ) hranu listu. Tento zaoblený list umožňuje lepší záběr do vody. To se odrazí ve sníženém provzdušnění, a přináší ve většině případů lepší účinnost. Tento propeller tedy pracuje velmi dobře i tam, kde je trimován blízko vodní hladiny. Tak je možno dosáhnout nejvyšší možné rychlosti lodě.

RAKE ( náklon )

Je to úhel pod kterým se listy naklánějí vpřed nebo vzad ve vztahu ke středovému
náboji. „Rake“ může ovlivnit proudění vody propellerem a tím i výkon lodi.
Zadní „rake“ pomáhá trimovat náklon lodi nahoru, což umožňuje dosáhnout nejvyšší možnou rychlost. Přední, nebo negativní „rake“ pomáhá držet náklon
lodi dole. To je mnohem obvyklejší při použití pracovních člunů.

Provzdušnění

Provzdušnění je situace kdy je povrchový vzduch nebo výfukové plyny vtažen do lopatek propelleru. Jakmile nastane tato situace, loď ztratí rychlost a otáčky motoru ( RPM ) rapidně stoupnou.
Příčinou může být nadměrně ostrá jízda v zatáčkách, nebo jízda s motorem namontovaným velmi vysoko kdy dochází k vynoření propelleru.

Kavitace

Kavitace (která je často zaměňována s provzdušněním) je jev kdy se voda vypařuje následkem extrémního snížení tlaku na zadní straně listu propelleru Hodně lodních šroubů zčásti kavituje při běžném provozu, avšak nadměrná kavitace může vyplývat z fyzického poškození povrchu listů propelleru. Nadměrná kavitace může vznikat z mnoha důvodů, např. nevhodným výběrem druhu propelleru, nesprávným stoupáním propelleru, mechanickým poškozením krajů listů atd.

Prokluz

Prokluz je rozdíl mezi skutečným a teoretickým pohybem listů propelleru vodou. Pohyb vhodně uzpůsobeného propelleru bude teoretickému stoupání odpovídat z 80-90%.

Např. propeller má stoupání 10″ = 0,254m. Při 1000ot/min by měla loď teoreticky urazit dráhu 254m za 1 minutu rychlostí 0,254km x 60min = 15,24km/h. Prakticky by měla jet minimálně 80% rychlostí to je 12,2 km/h. Pokud pojede menší rychlostí je prokluz příliš velký a propeller ztrácí účinnost.

Při stanovení otáček propelleru nezapomeňte na převodový poměr mezi otáčkami motoru a propelleru.

Tabulka převodových poměrů pro nejpoužívanější motory

Můžete také zjistit převodový poměr v návodu k motoru nebo u dealera.

Materiál

Používané materiály pro lodní šrouby.

Hliník – odlitek s povrchovou vrstvou zpravidla práškové barvy ( komaxit )

Nerez – odlitek z nerezové oceli vysoce leštěný povrch.

Bronz – odlitek z klasické slitiny opracován CNC může se leštit

NIBRAL- odlitek z high-end slitiny opracován CNC může se leštit

Katalog propellerů Michigan Wheel

Ceník propellerů Michigan Wheel

Odkaz na stránky prodejce Michigan Wheel

Napsal PetrK

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..