Státní plavební správa upozorňuje, že na vodní cestě Vltava, zdrži vodního díla Slapy, byla zjištěna plavidla a plovoucí zařízení, která svojí konstrukcí, technickým a provozním stavem neodpovídají požadavkům bezpečnosti plavebního provozu, obsluhujících osob, ohrožují životní prostředí nebo nejsou opatřena poznávacími znaky, pokud této povinnosti podléhají nebo jménem a adresou provozovatele ve smyslu § 18 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a čl. 2.02 Řádu plavební bezpečnosti, který je vydán vyhláškou FMD č. 344/1995 Sb., nebo označením přiděleným správcem vodní cesty Povodím Vltavy, s. p.

Opakovaná kontrola bude provedena na přelomu měsíců září a října 2004. Do této doby mohou být plavidla a plovoucí zařízení, kterých se toto sdělení týká uvedena do odpovídajícího technického a provozního stavu nebo z vodní cesty jejich provozovateli vymístěna.

Ta plavidla a plovoucí zařízení, která nebudou do doby opětovné kontroly uvedena do řádného technického a provozního stavu, nebudou označena poznávacími znaky, jménem a adresou provozovatele nebo označením přiděleným Povodím Vltavy, s. p., budou z vodní cesty vymístěna.

Vymístění bude provedeno na základě správního řízení vedeného Státní plavební správou. Provozovatelům výše uvedených plavidel může Státní plavební správa uložit ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 114/1995 Sb., pokutu až do výše 100 000 Kč.

Platí do: 30.10.2004

(č. j. 4853/PH/04)

Vedoucí pobočky

Ing. Tomáš Häckl, CSc. v. r.

Napsal PetrK

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..