Pár slov úvodem …

Tradiční téma našeho snažení o svobodu plavby v Čechách přineslo své ovoce. Myslím, že zákaz plavby po Vltavě mezi Slapy a Týnem nad Vltavou je již definitivně minulostí. Nesplnily se předpovědi o jatkách na vodě v tomto prostoru a dnes už nikdo nevěří propagandě starých struktur, která zatížila vztahy mezi chataři a vodáky před povodní v roce 2002. Jestliže má být motivem péče o životní prostředí v Středním Povltaví, pak musí být z obou stran dodržována jednotná pravidla soužití a není možné tvrdit, že vodáci produkují odpady v míře převyšující chataře a místní obyvatelstvo. Buďme všímaví v tomto prostoru a pořizujme fotografickou dokumentaci místních prohřešků proti přírodě, která nám bude dobrá při dalších sporech o právo svobodné plavby.
Novelizované vyhlášky MDČR, které začnou platit v tomto roce, nebyly koncipovány proti nám, ale jsou výsledkem kompromisu mezi MŽP a MD v otázce plavby v takzvaných rekreačních oblastech. Domnívám se, že většina omezení plavby je vlastně „bídotvorným prvkem“, který má konzervovat chudobu v obcích kolem Vltavy, místo podpory turistické a sportovní plavby, která by přinesla peníze a práci místním obyvatelům. V současné době již větší část starostů obcí začíná chápat tuto problematiku a nedá se jednoduše zmanipulovat starými strukturami.
V příštím roce také bude možné čerpat prostředky z fondů EU pro rozvoj rekreačních oblastí, pro budování přístavů pro sportovní a turistickou plavbu. Proto je proti zájmu občanů této země nevyužít možností, které se nám otevřou. Je třeba se již v tomto roce připravit na změny, které nastanou a mít ujasněny koncepce vlastních přístavů i možností v rekreačních zónách pro řešení rozvoje plavby u nás, která bude lákat občany EU do krásných koutů Středního Povltaví a dalších míst v Povodí Labe a Vltavy.
Většina z našich členů se již plavila na vodách v zahraničí a potrvdí moje slova o rozvoji infrastruktury kolem splavných toků na příklad v Německu, kde v oblasti řek, jezer a kanálů je propojujících, je sportovní a turistická plavba významným zdrojem příjmů místního obyvatelstva. Kromě toho má vliv i na tvorbu krajiny a spojení zájmů přírody a člověka.
Zásady, které platí v historických zemích EU se nutně přenesou i k nám a kromě rozvoje vodní dopravy budou vytvářet významný krajinotvorný prvek jako je tomu například v Německu kolem kanálu Main – Donau.
Věřím, že dojde ke stavbě jezů na Labi pod Střekovem, které umožní nejen celoroční plavbu po Labi ale také zkulturnění tohoto úseku jinak velmi hezké krajiny, kterou hyzdí vzhled neupravených břehů a divoké vegetace.

Ing.Jiří Svoboda

Obálka ročenky ve formátu PDF

Text ročenky ve formátu PDF

Kalendář sportovních plaveb ve formátu PDF

Napsal PetrK

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..