Vážení
přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na
již šestém ročníku závodu kajutových plachetnic AVAR-CUP
2004, který se již tradičně koná se souhlasem a přispěním
Jachetního klubu Černá v Pošumaví v příjemném prostředí
Lipenské přehrady a to ve dnech 20. – 22. 8. 2004.

Regata AVAR-CUP každoročně zvyšuje
popularitu jachtingu v České republice u široké veřejnosti a
díky ní se stává jachting stále oblíbenějším
rekreačním sportem. Závody jachet v místě konání
znamenají zároveň i velkou společenskou událost, která
přiláká množství lidí. Samotného závodu se účastní
nejen závodní špička s profesionální posádkou, ale i
rodinné jachty podnikatelů a lodě postavené doma nadšenými
amatéry.

Regata je tvořena kvalifikačními a
finálovými rozjížďkami a samozřejmě nebudou chybět ani
oficiální zahájení, vyhlášení vítězů a večerní
zábava. V celkovém programu se najde místo i pro promítání
videozáznamu rozjížděk a tombola, která je oblíbenou
součástí mnoha společenských akcí a jejíž obsah budou
tvořit hodnotné sponzorské dary, jako např. oblečení,
sportovní tašky, kování apod.

Předloňský ročník si získal značnou
pozornost odborného i neodborného publika, ale i médií,
hlavně odborných časopisů, dokonce své místo našly i
zprávy v celostátních denících. Závodu se zúčastnilo 25
lodí. V průběhu závodního víkendu nebyl podán ani jediný
protest, což svědčí o vysoké úrovni organizace a zázemí.

Loňský AVAR-CUP 2003 byl bohužel kvůli
dlouhodobě nepříznivým klimatickým podmínkám,
projevujících se minimální srážkovostí, zrušen. Vlivem
přílišného sucha, které postihlo velkou část republiky,
došlo na Lipenské přehradě k poklesu hladiny o 2 m oproti
normálnímu stavu, což nám bohužel zabránilo realizovat
start kýlových plavidel. V roce 2004 nám snad počasí opět
bude přát.

Věříme, že Vás naše pozvánka k
účasti na závodu AVAR-CUP 2004 osloví, a setkáme se s Vámi
ve startovním poli, nebo mezi diváky.

Vladimír Navrátil
AVAR YACHT®

Fotografie z roku
2002

Vypsání závodu:

CTL 41324
Datum

konání

21.8.-22.8.2004
Místo
konání:
YC
Černá v Pošumaví
http://yccerna.yachting.cz, yc_cerna@volny.cz, tel.
380744212
Pořadatel Jachetní
klub Černá v Pošumaví
Lodní
třídy:
Caf-4P,

Kaj-4P

Kategorie
a hodnocení:
Caf – AP
Nízkobodový systém
Kaj – Budou rozděleny do 3 skupin podle koeficientu.
Koeficient bude přidělovat na místě komise ČANY.
Ředitel: Jan
Petrák
Hlavní
rozhodčí:
Václav
Kollros
Časový
plán:
Start
prvé rozjížďky je v 11.00.
Počet
rozjížděk:
Počet
rozjížděk bude upraven v Plachetních směrnicích
Startovné: Kaj – 500

Caf – 650 Kč
Ceny: Posádky
na 1.-3. místě v kategoriích s počtem lodí nad 5
obdrží věcné ceny.
Sponzor: Rozpočet
závodu třídy Kaj je dotován firmou Avar Yacht:
Program: pátek
20.8. – registrace závodníků
sobota 21.8. – slavnostní zahájení + 1. den závodu
neděle 22.8. – 2. den závodu + vyhlášení výsledků

Organizační
zásady pro pořádané závody

Doklady: Platná licence ČSJ s lékařskou
prohlídkou, proměřovací listina. U plachetnic nad 12
m2 oplachtění je vyžadován jeden průkaz
vůdce malého plavidla, technické osvědčení plavidla
a přidělené evidenční číslo Státní plavební
správy Praha (SPS). SPS ohlásila svou návštěvu na
závodech uvedených v tomto vypsání. Více na
www.spspraha.cz. U mládeže je vyžadován podpis
dospělé osoby přebírající zodpovědnost za
závodníka a jeho výstroj. Zahraniční závodníci
předloží doklady podle ISAF Předpisu 21.1 (b).
Přihlášky: Přihlášky budou přijímány od
18:30 do 20 hod den před závodem a od 7.30 do 9.30 hod
v den závodu. (Pro MČR je toto upraveno zvláštním
vypsáním).
Nástup: Nástup k zahájení závodu 10.00.
(Pro MČR je toto upraveno zvláštním vypsáním).
Časový plán: Start prvé rozjížďky je
v první den závodu 11.00 pro všechny závody kromě
závodů MČR, kde je ve 12.00 hodin. Dále se řídí
rozhodnutími ZK. Pokud nebudou odjety tři rozjížďky
je poslední možný start třetí rozjížďky v 15.00
posledního dne závodu. (Pro MČR je toto upraveno
zvláštním vypsáním).
Protesty: Platí lhůta pro podání protestu
podle všeobecných plachetních směrnic. Na závod
041306 je stanoveno protestné 100 Kč, a na závody
041309 a 041324 je 250 Kč, vratné pouze při
vyřešení protestu ve prospěch protestujícího nebo
neprojednání protestu. Na ostatních závodech nebude
protestné vyžadováno.
Ubytování: Podle kapacity pozemku bude do
určité výše poskytnuta možnost kempování ve
stanech nebo karavanech a všem bude poskytnut prostor
pro lodě. Pořadatel negarantuje poskytnutí místa
nikomu v případě převýšení kapacity pozemku
Jachetního klubu. O poskytnutí ubytování a vymezení
místa bude ve speciálních případech rozhodovat pouze
ředitel závodu. Ubytování mimo termín závodů je
možno pouze v sousedních kempech. Během závodů a
mezi závody 041313 a 041315 se nebudou vybírat
individuální poplatky za kempování na pozemcích JK
Černá. Důležité upozornění: Kapacita elektrických
zásuvek je omezena na běžný příkon a JK nenese
zodpovědnost a garance za výpadky při přetížení
sítě, ani nebude příslušný okruh neustále
nahazovat.
Zodpovědnost a pojištění: Závodníci startují na vlastní
nebezpečí a jsou povinni se řídit Řádem plavební
bezpečnosti, řádem přístavu Jachetního klubu a
příslušnými vyhláškami. Řád přístavu je
k disposici u správce. Pořadatel ani další
spolupořádající složky nepřijmou žádnou
odpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve
spojení se závodem a to během a nebo po závodě.
Závodníci jsou povinni mít uzavřeno pojištění
odpovědnosti na všechny závody MČR. Doklad o tomto
pojištění musí na vyzvání pořadatele předložit.
Reklama Jachetní klub Černá
v Pošumaví nebude uplatňovat žádnou podmínku pro
umístění reklam na závodech vypsaných Jachetním
klubem. Jakákoliv propagace a komerční prodej
v areálu JK musí být předem projednána
s ředitelem závodu. Na závodech s koeficientem 4 a
výše musí plachetnice vyhovovat ISAF předpisu 20 a
může být vyžadováno umístění reklamy sponzora
závodu po stranách trupu.
Zvláštní úpravy pro závody
kajutových placetnic.
Závodů pro Kajutové plachetnice
&ndash kód 15 zařazených do CTL nebo pořádaných
podle soutěžního řádu ČSJ a pravidel ISAF se mohou
zúčastnit plachetnice splňující současně
následující podmínky:

 • K lodi
  je vystaven platný technický průkaz plavidla
  vydaný Plavební správou ČR. Za doklad
  ekvivalentní technickému průkazu plavidla je
  považován i platný doklad vydaný
  v zahraničí opravňující danou loď
  k plavbě v příslušné oblasti. U
  třídových lodí je za doklad ekvivalentní
  technickému průkazu plavidla považován i
  certifikát lodě vydaný příslušnou národní
  nebo mezinárodní asociací lodní třídy.
 • Mají
  nejméně jednu kajutu, která musí být pevnou
  a neodnímatelnou součástí konstrukce
  plavidla.
 • Kapitán
  plavidla musí mít oprávnění k vedení
  kajutové plachetnice.
 • Pro
  závod 031327 platí, že povinností všech
  lodí, je mít na plachtách označení CZE dle
  dodatku G ZPJ. O vydání CZE je možné
  požádat sekretariát ČANY osobně nebo přes
  internet.
 • Všichni
  členové posádky musí mít platnou závodní
  licenci ČSJ a potvrzení o lékařské
  prohlídce ne starší než jednoho roku.
 • Lodě
  musí být vybaveny v souladu s Řádem
  plavební bezpečnosti, vyhl. MD 222, 223 a 224
  z r. 1995. Pořadatel si vyhrazuje možnost
  provést kontrolu zákl. vybavení t.j. kotvy,
  plovacích vest, záchranného kruhu, hasícího
  přístroje, vodní pumpy, pádla, osvětlení
  plavidla a kontrolu plochy plachet.
 • Ve
  třídě KAJ budou lodě rozděleny do 3 skupin
  na základě koeficientu. Koeficient bude
  přidělen zástupcem (komisí) ČANY přítomnou
  při závodě. Kategorie kajutových lodí mohou
  být v případě nízkého počtu lodí
  sloučeny na základě rozhodnutí závodní
  komise.
Motorové čluny: Podle zákona č. 254/2001 Sb. je
povolen pouze provoz motorových člunů uvedených
jmenovitě výjimkou ze zákona. Provoz jakýchkoli
jiných člunů se spalovacím motorem je přísně
zakázán. Na závody MČR je možné zabezpečit
placený motorový člun pro trenéry na základě
projednání s ředitelem závodu.
Výsledky: Pořadatel neposkytuje tištěnou
formu výsledků závodníkům po ukončení závodu ani
nerozesílá výsledky poštou. Výsledky jsou po
ukončení závodů k disposici na
http://yccerna.yachting.cz .

Napsal PetrK

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..