Z rozhodnutí mezinárodní veslařské federace FISA na podzim 2002 byla každoroční sportovní akce FISA Rowing Tour svěřena pro rok 2004 České republice. Český veslařský svaz, kterého FISA oslovila, pověřil technickým uspořádáním náš Veslařský klub Slavia Praha. Po téměř dvouletých náročných přípravách se v termínu 4. ÷ 12. září 2004 uskutečnila plavba 90 rekreačních veslařů ze 17 zemí z celého světa na 18 párových čtyřveslicích s kormidelníkem od soutoku Vltavy a Lužnice do Prahy. Hlavní plavba v délce cca 150 km od rekreačního zařízení Nový Dvůr u Lužnice asi 1 km nad soutokem s Vltavou do prostor našeho klubu na smíchovské straně u Jiráskova mostu v Praze proběhla v 5 dnech 6. ÷ 10.9. V sobotu 11.9. dopoledne byla pro účastníky zorganizována ještě symbolická plavba historickou Prahou s proplutím pod Karlovým mostem k ostrovu Štvanice a zpět k naší loděnici. Ve zbývajícím čase byl pro účastníky připraven doplňkový program (neděle 5.9. – Český Krumlov, rurální vesnice Holašovice – zahajovací večeře týž den v Novém Dvoře se zúčastnil i hejtman Jihočeského kraje p. RNDr. Jan Zahradník a starosta města Týn nad Vltavou p. Karel Hájek; pátek 10.9. večer v Praze projížďka městem historickou tramvají, noční plavba parníkem Vyšehrad; sobota 11.9. odpoledne procházka Pražským Hradem a starou Prahou s přijetím všech v Brožíkově síni Staroměstské radnice vedením hlavního města Prahy).

Celá akce byla velmi náročná na organizaci, bezpečnost osob i lodí (pro nedostatek vhodných rekreačních lodí zapůjčeny od veslařských přátel v Sasku). Zvláště náročné bylo zvládnutí vlastní plavby. Přes všechna tato úskalí, samozřejmě i díky skvělému počasí celou dobu, měla FISA Rowing Tour 2004 zcela mimořádný úspěch, což při závěrečném večeru spontánně vyjádřili všichni účastníci. Mnozí z nich se FISA Tour, která má již téměř 30-letou tradici a koná se každý rok v jiné zemi, zúčastňují pravidelně a mohou tedy srovnávat. Více než polovina u nás byla poprvé a všichni byli Českou republikou, naší krajinou, řekou Vltavou, historickými památkami v Českém Krumlově i v Praze nadšeni a řada z nich vzala krátký pobyt u nás jako výzvu k brzkému návratu.

Akce se konala pod záštitou náměstka primátora hl.m. Prahy p. JUDr. P. Hulinského a měla plnou podporu i u starosty Městské části Praha 6 (ubytování v Masarykově koleji), u Policie ČR (ochrana účastníků, mezi nimiž byli i 3 Izraelci, 10 občanů USA, 7 účastníků z Velké Británie a častý doprovod po vodě atd.), Státní plavební správy (doprovod na vodě, mimořádná pomoc zejména při symbolické plavbě Prahou), Quarter – lodní doprava Orlík (zajištění převozu osob od přistání lodí na Radavě proti zámku Orlík k obědu a návštěvě zámku) a řady dalších subjektů.
Zcela mimořádná však při vší úctě k ostatním podporovatelům byla pomoc Povodí Vltavy s.p., bez jejichž pochopení a těsné každodenní spolupráce by byla podle mého názoru FISA Rowing Tour 2004 neuskutečnitelná. Po vyslovení podpory akci p. generálním ředitelem Ing. Františkem Hladíkem dlouho před jejím konáním probíhaly přípravy co nejlepšího technického zvládnutí plavby v plné součinnosti zejména s pracovníky závodu Dolní Vltava, do jehož vod byla situována většina trasy. Již při slavnostním zahájení FISA Tour dne 4.9. v našem klubu byla s velkým zájmem účastníků přijata zdravice technického ředitele p. Ing. Václava Báči v plynulé angličtině. Podpora ředitele závodu p. Ing. Pavla Uhra a jeho spolupracovníků a jejich zájem o akci byla zásadní pro úspěšný průběh FISA Tour.

Opomenout nelze ani závod Horní Vltava v čele s ředitelem p. Ing. Zdeňkem Zídkem, na jehož území závod bezchybným proplavením plavební komorou Kořensko začínal. Bylo zásluhou závodu Horní Vltava, že plavba byla úspěšně a bez časových ztrát zahájena.
Pracovníci závodu Dolní Vltava neměli při plavbě lehkou práci. Pro celkovou bezpečnost doprovázeli lodě po celé trase. Na některých místech poskytli své pozemky k nočnímu uložení lodí (zejména Zvíkov, Orlík, Štěchovice). Největším problémem se nám zdála přeprava lodí přes 90 m vysokou přehradu Orlík a přes 60 m vysoké Slapy. Přiznám, že při přípravě akce jsme si právě s těmito „strategickými“ místy dělali největší starosti. To, že nakonec byla tato velmi náročná přeprava zvládnuta na Orlíku slušně (učili jsme se to) a na Slapech již skvěle, je hlavně zásluha pracovníků Povodí Vltavy s.p., a to konkrétně zapálených sportovních fandů ze střediska Slapy pod vedením hrázného p. Petra Páva. Skvělou práci je nutné ocenit u všech obsluh zdymadel na vltavské cestě, tj. postupně již zmíněné Kořensko, Kamýk, Štěchovice, Vrané, Praha – Modřany a zejména Praha – Smíchov, která byla rozhodující pro symbolickou plavbu Prahou. Všude proběhlo vše v časovém limitu a s úsměvem na tváři.

Závěrem bych chtěl touto cestou co nejsrdečněji poděkovat státnímu podniku Povodí Vltavy za vynikající profesionální přístup k uspořádání sportovní akce světového významu. Nabyl jsem přesvědčení, že se jedná o firmu, která precizně dokáže v souladu s platnými právními předpisy podpořit plavbu jakýchkoliv malých plavidel po Vltavě a vytvořit jim odpovídající podmínky pro realizaci i významných mezinárodních akcí. Máte velkou zásluhu na popularizaci naší krásné země v mnoha zemích světa. Účastníci FISA Rowing Tour 2004 cítili Vaši upřímnou pomoc každý den a ocenili ji s vděčností, stejně jako my organizátoři. Díky přátelé !

Budeme-li Vámi vyslyšeni, již se těšíme na dobrou spolupráci s Vámi při dalších veslařských akcích na Vltavě.

Ing. Jiří Poláček
předseda Veslařského klubu Slavia Praha a předseda organizačního výboru FISA Rowing Tour 2004

Napsal PetrK

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..