pro odhad síly (rychlosti) větru bez užití přístrojů

Tuto stupnici pro námořní účely sestavil v letech 1805-1808 britský kontraadmirál sir Francis BEAUFORT. Umožňuje odhad síly (rychlosti) větru podle vlnění mořské hladiny. Příznaky byly doplněny o jevy na souši. Výhodou stupnice je praktičnost, představitelnost a použitelnost bez jakýchkoliv přístrojů. Jeho původní stupnice z let 1805-1808, stejně jako stupnice z r. 1838 se však týkala pouze odhadu síly větru na moři a byla rozčleněna podle počtu a druhu plachet při plavbě soudobé fregaty. (Nejnižší stupeň znamenal nemožnost plavby, nejvyšší vichřici, při níž nemohla být rozvinuta žádná plachta.) Teprve značně později byly realizovány snahy stupnici kvantifikovat i upřesnit s ohledem na vývoj lodí. Charakter povrchu moře jako kritérium výskytu určitého stupně Beauforta zavedl až v r. 1927 německý kapitán P. Petersen. Ve střední Evropě je Beaufortova stupnice v úpravě pro pevninu známa asi od r. 1880, prodělala však též jistý vývoj, jak pokud jde o slovní označení stupňů, tak o rozpoznávací znaky, popř. intervaly. (Málo je známo, že se do r. 1920 používalo i jiných stupnic, např. Mohnovy, Scottovy.) Donedávna se vyjadřovala rychlost větru podle Beaufortovy stupnice i v predpovědích počasí (např. slabý až mírný jihozápadní vítr); v současné době se ovšem předpovídaná rychlost charakterizuje již v metrech za sekundu.

PROJEVY VĚTRU NA SOUŠI

rychlost

stupeň vítr uzlů km.h-1 m.s-1 rozpoznávací znaky větru
0 bezvětří < 1 < 1 < 0,5 kouř stoupá kolmo vzhůru
1 vánek 1 – 3 1 – 5 ~ 1,25 směr větru poznatelný podle pohybu kouře
2 vetřík 4 – 6 6 – 11 ~ 3 listí stromů šelestí
3 slabý vítr 7 – 10 12 – 19 ~ 5 listy stromů a větvicky v trvalém pohybu
4 mírný vítr 11 – 16 20 – 28 ~ 7 zdvihá prach a útržky papíru
5 čerstvý vítr 17 – 21 29 – 39 ~ 9,5 listnaté keře se začínají hýbat
6 silný vítr 22 – 27 40 – 49 ~ 12 telegrafní dráty sviští, používání deštníku je nesnadné
7 mírný vichr 28 – 33 50 – 61 ~ 14,5 chůze proti větru je nesnadná, celé stromy se pohybují
8 čerstvý vichr 34 – 40 62 – 74 ~ 17,5 ulamují se větve, chůze proti větru je normálně nemožná
9 silný vichr 41 – 47 75 – 88 ~ 21 vítr strhává komíny, tašky a břidlice na střechách
10 plný vichr 48 – 55 89 – 102 24,5

vyvrací stromy, působí škody na obydlích

11 vichřice 56 – 62 103 – 114 ~ 29 působí rozsáhlá pustošení
12 – 17 orkán > 62 > 117 > 30 ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými hmotami)

Uzel = námořní míle (1852 metru) za hodinu, rychlosti větru se týkají standardní výšky 10 m nad zemí ve volném terénu.

PROJEVY VĚTRU NA MOŘI

rychlost

stupeň vítr uzlů km.h-1 m.s-1 hladina moře výška vln v metrech
0 bezvětrí < 1 < 1 < 0,5 zrcadlo < 0,03
1 vánek 1 – 3 1 – 5 ~ 1,25 vlnky ~ 0,03
2 větrík 4 – 6 6 – 11 ~ 3 světlejší hřbety vln ~ 0,13
3 slabý vítr 7 – 10 12 – 19 ~ 5 lom vln 0,3 – 0,7
4 mírný vítr 11 – 16 20 – 28 ~ 7 místy bílé hřebeny 0,6 – 1,2
5 čerstvý vítr 17 – 21 29 – 39 ~ 9,5 nad vlnami vodní tříšť 1,2 – 2,4
6 silný vítr 22 – 27 40 – 49 ~ 12 silná vodní tříšť 2,4 – 4
7 mírný vichr 28 – 33 50 – 61 ~ 14,5 bílá pěna na vlnách 4 – 6
8 čerstvý vichr 34 – 40 62 – 74 ~ 17,5 dtto 4 – 6
9 silný vichr 41 – 47 75 – 88 ~ 21 vysoké rolující vlny ~ 6
10 plný vichr 48 – 55 89 – 102 24,5 přepadající hřebenatky 6 – 9
11 vichřice 56 – 62 103 – 114 ~ 29 vlny pokryté pěnou > 14
12 – 17 orkán > 62 > 117 > 30 vlnobití, pěna ve vzduchu > 14

Sir Francis BEAUFORT [boufért], (*7. 5. 1774 Navan …+13. 12. 1857 Londýn), kontraadmirál britského námořnictva, autor stupnice síly větru. Sloužil na moři už od 13 let a od mládí měl zálibu v meteorologii; již jako kadet si ve svých 16 letech začal vést pravidelné meteorologické záznamy. V červnu 1805 byl ustanoven velitelem plachetnice, která byla pověřena plavbou do oblasti zátoky Rio de la Plata v Jižní Americe. Na palubě této válečné lodi sestavil v letech 1805-1808 stupnici pro odhad síly větru na moři, která byla později nazvána jeho jménem; britské námořnictvo ji zavedlo až v letech 1835-1838. Od roku 1829 byl plných 26 let oceánografem britského námořnictva. Svými bohatými zkušenostmi přispěl k organizaci meteorologických pozorování na moři a jeho návody, jak provádět pozorování, přispěly k zestručnění meteorologických záznamů.

Napsal admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..